Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kwiet­na nie­dzie­la

Data publikacji: 02.02.2011

Jest to cy­klicz­na im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na przed świę­ta­mi Wiel­kiej Nocy, pod­czas któ­rej można po­dzi­wiać i kupić róż­no­rod­ne pi­san­ki, prze­pięk­ne ser­we­ty, ko­szycz­ki, ba­ran­ki i za­jącz­ki z cia­sta, świą­tecz­ne kart­ki, stro­iki wy­ko­na­ne z su­row­ców na­tu­ral­nych, kwia­ty z bi­bu­ły, itp. wy­ko­na­ne przez twór­ców lu­do­wych z Pod­kar­pa­cia a także pod­pa­trzeć ich warsz­tat pracy.

W trak­cie trwa­nia im­pre­zy roz­strzy­gnię­ty zo­sta­nie re­gio­nal­ny kon­kurs na naj­pięk­niej­szą pi­san­kę wiel­ka­noc­ną.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter