Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Dzia­doń­cy­ne Gra­nie

Data publikacji: 04.02.2011

Celem im­pre­zy jest pro­pa­go­wa­nie mu­zy­ki pod­ha­lań­skiej, a w szcze­gól­no­ści tra­dy­cji mu­zycz­nej słyn­nej mu­zy­kant­ki z Bu­ko­wi­ny Ta­trzań­skiej Bro­ni­sła­wy Dzia­doń - Ko­niecz­nej.

Kon­kurs ma rów­nież na celu za­cho­wa­nie cha­rak­te­ry­stycz­ne­go stylu mu­zy­ki pod­ha­lań­skiej. Jest też oka­zją do wy­mia­ny do­świad­czeń na temat tra­dy­cyj­nej i współ­cze­snej mu­zy­ki gó­ral­skiej i pre­zen­ta­cji za­po­mnia­nych ,,nut" gó­ral­skich.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter