Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

ZAM­KO­WE SPO­TKA­NIA TE­ATRAL­NE O LAUR "ZŁO­TE­GO GAR­GUL­CA"

Data publikacji: 09.02.2011

Spo­tka­nia od­by­wa­ją się w for­mie prze­glą­du w szy­dło­wiec­kim zamku.
Do udzia­łu w Spo­tka­niach za­pra­sza­my dzie­cię­ce (szko­ły pod­sta­wo­we) i mło­dzie­żo­we (gim­na­zja i szko­ły śred­nie) te­atry ama­tor­skie z ca­łe­go kraju.

W Spo­tka­niach mogą uczest­ni­czyć:
- te­atry ży­we­go planu,
- te­atry lal­ko­we,
- te­atry wy­ko­rzy­stu­ją­ce tech­ni­ki ani­ma­cji jako uzu­peł­nie­nie ży­we­go planu,
- te­atry pre­zen­tu­ją­ce spek­ta­kle ulicz­ne.
Te­atry pre­zen­tu­ją się na sce­nie ka­me­ral­nej o wym. 5 x 7 m lub na dzie­dziń­cu zam­ko­wym - duża scena o wym. 8 x 10 m - w go­dzi­nach noc­nych.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter