Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wa­le­ry C. Am­bro­go­wicz (1863 - 1931). Pasja życia - ko­lek­cja nu­mi­zma­tycz­na

Data publikacji: 14.02.2011

Eks­po­zy­cja bę­dzie obej­mo­wać cenne me­da­le hi­sto­rycz­ne, ar­chi­wa­lia, li­te­ra­tu­rę nu­mi­zma­tycz­ną, a także akwa­re­le zna­ne­go, pol­skie­go ar­ty­sty Ma­ria­na Mokwy.

Wiel­ką atrak­cją wy­sta­wy będą z pew­no­ścią ta­blicz­ki z pi­smem kli­no­wym, rzad­kość w pol­skich zbio­rach mu­ze­al­nych. Po­nad­to wy­sta­wa ta przy­bli­ży zwie­dza­ją­cym nie­zmier­nie in­te­re­su­ją­cą i za­słu­żo­ną dla Po­mo­rza i kul­tu­ry pol­skiej po­stać twór­cy ko­lek­cji.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter