Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Wy­sta­wa cza­so­wa "Ma­lar­stwo Zdzi­sła­wa Szmid­ta (1935-​2001)"

Data publikacji: 16.02.2011

„Ma­lar­stwo Zdzi­sła­wa Szmid­ta (1935-​2001)” - wy­sta­wa ze zbio­rów wła­snych i wy­po­ży­czeń pre­zen­tu­ją­ca bio­gra­fię oraz do­ro­bek ar­ty­stycz­ny Zdzi­sła­wa Szmid­ta, ar­ty­sty uro­dzo­ne­go w Cie­cho­cin­ku, po­bie­ra­ją­ce­go edu­ka­cję ar­ty­stycz­ną w Szko­le Rze­miosł Ar­ty­stycz­nych w Je­dli­nie Zdro­ju, w Li­ceum Sztuk Pla­stycz­nych we Wro­cła­wiu oraz w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Sztuk Pla­stycz­nych w Gdań­sku.

Po stu­diach po­wró­cił do Cie­cho­cin­ka, gdzie przez wiele lat zaj­mo­wał się twór­czo­ścią ar­ty­stycz­ną oraz pracą pe­da­go­gicz­ną. Ar­ty­sta ma­larz zmarł w 2001 roku. Po­cho­wa­ny jest na cmen­ta­rzu pa­ra­fial­nym w Cie­cho­cin­ku. Zdzi­sław Szmidt ma­lo­wał pej­za­że, mar­twe na­tu­ry, akwa­re­le, por­tre­ty, sceny ba­ta­li­stycz­ne.

Podziel się:  

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter